Szkoła Podstawowa Nr 2 w Obornikach Śląskich im. ppor. Józefa Krysińskiego

 

Nawigacja

Witamy na stronie SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 w OBORNIKACH ŚL.

Wiadomości

Uwaga konkurs!!!

Rusza zbiórka żołędzi dla dzików.

Nagroda - wycieczka do zagrody dzików i ognisko z kiełbaskami w kolibie myśliwskiej dla dwóch klas, które zbiorą najwięcej żołędzi w przeliczeniu na ucznia w klasie.

Spotkanie Rady Rodziców

          Serdecznie zapraszam rodziców z Rad Oddziałowych na spotkanie Rady Rodziców, które odbędzie się 15 września 2014 r. o godz. 17:00 w sali nr 15.

   Dyrektor szkoły

Pierwsze spotkania z rodzicami

         Zapraszamy  wszystkich  rodziców  na  spotkania z wychowawcami dnia 9 września 2014r r.:

oddziały przedszkolne - godz. 17.00

kl.I-III - godz. 17.00

Kiermasz podręczników

 W piątek 12 września w godz. 9.00-12.00

odbędzie się kiermasz nowych książek do języka angielskiego.

ZAPRASZAMY!

Logowanie do dziennika

Instrukcja dotycząca pierwszego wejścia do nowej wersji dziennika elektronicznego Uonet plus w naszej szkole:

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

http://www.lykeion.edu.pl/images/stories/gif_2057-Graduate-Pencil-Cartoon-Character-Ringing-A-Bell.png

Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2014/2015

Nowy rozkład autobusów dowożących uczniów  do naszej szkoły.

Miejscowość

Dowozy

Dofinansowanie podręczników w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

    Wnioski o dofinansowanie za zakupu podręczników w 2014 r. należy składać w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych, a w przypadku uprawnionych uczniów niepełnosprawnych także w szkołach ponadgimnazjalnych, w terminie do 5 września2014r.

Informacja dla rodziców uczniów klas pierwszych

   Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – zgodnie z określonym harmonogramem – gwarantuje uczniom  klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania. Uczniowie klasy I  naszej szkoły 1 września 2014 r. otrzymają bezpłatnie, przygotowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, podręcznik „Nasz elementarz”. Ponadto, samorząd otrzyma dotację celową na zakup, dla tych uczniów, podręcznika lub materiałów edukacyjnych do języka obcego nowożytnego oraz materiałów ćwiczeniowych do każdego z obowiązkowych obszarów edukacji wczesnoszkolnej. Podręczniki oraz materiały edukacyjne, kupione dla uczniów szkół podstawowych, będą gromadzone w bibliotece szkolnej i wypożyczane, a w przypadku materiałów w postaci elektronicznej udostępniane uczniom. Powinny służyć co najmniej trzem kolejnym rocznikom uczniów poszczególnych klas. Materiały ćwiczeniowe będą uczniom przekazywane bez obowiązku zwrotu.

Informacja o programie "Wyprawka szkolna"
 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Rada Ministrów 29 lipca 2014 r. przyjęła do realizacji Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”.

photo

Środa 17.09.2014

Ilość odwiedzin: 624071