• Konkurs MultiPolak

    • IX edycja powiatowego konkursu

     na prezentację multimedialną 

     „MultiPolak"

      

     ph. „ROK 2017 ROKIEM TADEUSZA KOŚCIUSZKI”

      

     ORGANIZATOR:

      

     Szkoła Podstawowa nr 2 im. ppor. Józefa Krysińskiego, ul. Wyszyńskiego 24,

     55-120 Oborniki Śląskie, tel./fax 071/310-21-56, e-mail: sp2oborniki@o2.pl

      

     OSOBY ODPOWIEDZIALNE:

      

     - mgr Beata Rybaczuk, nauczyciel języka polskiego, beatarybaczuk@wp.pl

     - mgr Magdalena Lewandowska, nauczyciel języka polskiego, sp2oborniki@o2.pl

      

     CELE KONKURSU:

      

     1. Rozwijanie zainteresowań literaturą i informatyką.
     2. Popularyzowanie grafiki komputerowej jako współczesnej dziedziny sztuki.
     3. Ukazywanie możliwości techniki komputerowej.
     4. Wzbogacanie wiedzy o bohaterze narodowym.
     5. Promocja młodych talentów.

      

     REGULAMIN KONKURSU:

     1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V - VII szkół podstawowych z terenu powiatu trzebnickiego.
     2. Uczniowie wykonują prezentację multimedialną w programie Microsoft PowerPoint na wybrany przez siebie temat spośród zaproponowanych przez organizatorów:
      1. Losy Tadeusza Kościuszki.
      2. Sposoby upamiętnienia bohatera narodowego.
      3. Tadeusz Kościuszko w pieśniach.
      4. Poeci i pisarze o Tadeuszu Kościuszce.
      5. Jestem twórcą legendy o Tadeuszu Kościuszce.
     1. Pojemność prezentacji nie może przekraczać 20 slajdów.
     2. Do etapu powiatowego każda szkoła zgłasza maksymalnie 2 prezentacje  multimedialne wykonane indywidualnie lub przez zespoły 2-osobowe.
     3. Prezentacje na płytach CD w trzech egzemplarzach należy dostarczyć do 07.12.2017r. na adres organizatora:

     KONKURS „MultiPolak” – IX edycja

     Szkoła Podstawowa nr 2 im. ppor. Józefa Krysińskiego

     ul. Wyszyńskiego 24

     55-120 Oborniki Śląskie

     Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.

     1. Do płyt CD z prezentacją należy dołączyć następujące dane: tytuł prezentacji, imię i nazwisko ucznia (uczniów), klasa, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu oraz jego adres e-mail.
     2. Kryteria oceny prezentacji:

     a)    efekty wizualne i dźwiękowe - estetyka pracy,

     b)    merytoryczność prezentacji,   

     c)    oryginalność projektu,

     d)    zastosowanie różnych narzędzi programu Microsoft PowerPoint.

     1. Przewodniczącym komisji konkursowej jest organizator konkursu. W skład komisji nie wchodzą nauczyciele – opiekunowie uczestników.
     2. Komisja konkursowa oceniać będzie prezentacje w skali punktowej. Każdy z członków będzie miał do dyspozycji po 5 punktów w każdym z kryteriów. Nagrodzone zostaną trzy prace z największą ilością punktów.
     3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14.12.17r. na szkolnej stronie organizatora www.sp2obornikisl.edupage.org (zakładka – Wiadomości).
     4. Nagrody i dyplomy dla zwycięzców zostaną wręczone 18.12.2017r. w szkole organizatora.

      

     W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

      

     Organizatorki

     Beata Rybaczuk, Magdalena Lewandowska