• Niezbędnik rodzica

    • NIEZBĘDNIK RODZICA

                                            

     Kalendarz roku szkolnego 2018/2019:

     1. Rozpoczęcie roku szkolnego:  3.09.2018r.

     2. Zimowa przerwa świąteczna :  23 - 31.12.2018r.

     3. Ferie zimowe: 28.01— 10.02.2019r.

     4. Egzamin ósmoklasisty:  15 - 17.04.2019r.

     5. Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04. – 23.04.2019r.

     6 .Zakończenie roku szkolnego: 21.06.2019r.

      

     Terminy zebrań: 11.09.2018 r.       27.11.2018r.        22.01.2019 r. 28.05.2019  

      

     Terminy konsultacji:  11.12.2018r.        07.05.2019 r. 

      

     Zajęcia pozalekcyjne:

      SKS, Sprawny Dolnoślązaczek – pp. K. Głośniak, A. Grodzińska, A.Łysoń

     „Caritas” – p. J. Kusiak

     Wolontariat „Ciepłe serce” – p. Dorota Rybka - Szurowska

     Zajęcia dodatkowe z j. polskiego dla klas IV-VIII –pp. M. Lewandowska, B. Rybaczuk

      Zajęcia dodatkowe z matematyki dla klas IV-VIII- pp. I. Dostal – Ney, E. Kowalczyk,  R. Machnik,

     Zajęcia dodatkowe z j.ang.- pp. K. Pera, K. Oliwa, M. Tomal

     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl. I-III - pp. A. Imalska, A. Krasucka, M. Poddębniak,  K. Raduchowska

     Metoda Dobrego Startu dla klas I -  p. A. Krasucka

     Zajęcia logopedyczne -  pp. P. Maślankowska, K. Pera (kl. I-III), B. Rybaczuk (kl. IV-VIII)

     Zajęcia z gimnastyki korekcyjne -  p. K . Głośniak

     Zajęcia taneczne -  p. A. Krasucka

     Koło turystyczno- krajoznawcze – p. K. Wierdak - Choroś

     Koło historyczne: p. M. Kozłowska-Szewczyk

     Koło plastyczne – p. E. Borowska-Gancarek

     Chór szkolny-  ks. P. Marszałek

     Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne., socjoterapeutyczne i rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - pp. D. Rybka – Szurowska i Joanna Hoppe – Gosik

     Zajęcia pomocy psychologiczno – pedagogicznej – p. Anna Skibicka

     Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: pp. D. Rybka – Szurowska i Joanna Hoppe – Gosik,

      

     Programy realizowane w szkole w roku szkolnym 2018/2019:

     1.Program Wychowawczo- Profilaktyczny.

     2.Program „Bezpieczna sieć”.

     3.Innowacja pedagogiczna: „Lekcje twórczości – twórcze  rozwiązywanie problemów w praktyce (TRP)”

     4. Program poprawy efektywności kształcenia.

     5. Program adaptacyjny do środowiska szkolnego uczniów klas I i 0.

     6. Program rozwijania zainteresowań i wspierania uzdolnień.

     7. Program „Czytająca szkoła”.

     8. Program „Szkoła promująca zdrowie”.

     9. Klub Bezpiecznego Puchatka.

     10. Sprawny Dolnoślązaczek , Mały Mistrz dla kl. I,  II, III.

     11. Program Bezpieczna+.

     12.„Program dla Szkół” (Owoce, warzywa oraz produkty mleczne).

     13. Program „Żyj smacznie i zdrowo”.

     14. Program „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”.

      

     Projekty unijne:

     1. „Innowacyjna edukacja w gminach Czernica, Długołęka,Oborniki Śląskie i Wisznia Mała”

     2. „Dobra szkoła – lepsza przyszłość.”

     3. „Mali Wspaniali”

     Kalendarz imprez i uroczystości odbywających się w szkole:

     Sprzątanie Świata – 14.09.2018r.

     Dzień Edukacji Narodowej – 15.10.2018r.

     Dzień Papieski – 12.10.2018r.

     Ślubowanie  i pasowane klas I  - 19 października 2018r.

     Święto Niepodległości 11 listopada – 9.11.2018r.

     Andrzejki – 30.11.2018r.

     Mikołajki – 6.12.2018r. (wyjazdowe)

     Jasełka – 21.12.2018r.

     Zabawa karnawałowa – 14.02.2019r.

     Dzień wiosny –21 .03.2019r.

     Rekolekcje wielkopostne – marzec 2019r.

     Triduum Paschalne – 12.04.2019r.

     Apel z okazji 3 Maja – 29.04.2019r.

     Dzień Dziecka – Dzień Sportu – 3.06.2019r.

     Gala osiągnięć szkolnych i pożegnanie klasy ósmej– 17.06.2019r.

     Zakończenie roku szkolnego – 21.06.2019r.

     Godziny pracy:

     Pedagog: poniedziałek - piątek:  8.00-14.00

     Pielęgniarka szkolna -  czwartek 9.00-11.00

     Sekretariat: poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30.

     Biblioteka szkolna:  8.00 – 14.00.

     Świetlica: 7.00 – 16.00.;

     Stołówka szkolna: 11.25 – 14.30.

     Inne informacje:

     Składka na ubezpieczenie – 55 zł do 30 września 2018 r.

     TPD: 4 zł na rok szkolny               

     Obiady – 6.00zł/1 obiad

     Zdjęcia : 21.09.2018r.