• Dobra szkoła – lepsza przyszłość

    •  

      

      

     Dobra szkoła – lepsza przyszłość

      

                 Na początku lutego ruszył w naszej szkole program „Dobra szkoła – lepsza przyszłość” realizowany przez Fundację „W Drogę” w partnerstwie z Gminą Oborniki Śląskie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Skorzystają z niego zarówno uczniowie, jaki i nauczyciele, a nawet rodzice dzieci uczęszczających do naszej szkoły. Szkoła zostanie doposażona w sprzęt Technologii Informacyjno Komunikacyjnych (TIK), a pracownie przedmiotowe w nowoczesne pomoce dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć w formie eksperymentu oraz w sposób fascynujący i zaciekawiający omawianie poszczególnych zagadnień świata nauki.

                 W celu jeszcze większego wzmocnienia oddziaływań dydaktycznych zaplanowano również szereg zajęć dodatkowych w postaci lekcji dodatkowych skierowanych w części do uczniów zdolnych a w części do tych, mających kłopot z danym przedmiotem. Poza ćwiczeniami związanymi z danym przedmiotem szkolnym prowadzone będą również zajęcia mające na celu wzbudzenia zainteresowania oraz naukę w sposób naturalny, takie jak pokazy fizyczno-chemiczne w szkołach, eksperymentalne zajęcia z fizyki, chemii czy biologii, a także wyjazdy edukacyjne w miejsca, gdzie uczniowie mogą doświadczać bezpośrednio omawianych w szkole zagadnień.

                 W ramach projektu nie zapomniano również o dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Dla nich przeznaczone są zajęcia specjalistyczne i o charakterze terapeutycznym. Dzięki udziałowi dzieci w tej grupie aktywności, będą one mogły w sposób efektywny rozwijać swoje zdolności i talenty, jednocześnie niwelując swoje trudności, które nie pozwalają im na realizowanie swojego potencjału.

                 Wierzymy, że realizacja programu „Dobra szkoła – lepsza przyszłość” spełni swoje tytułowe założenie i realnie przyczyni się do rozwoju dzieci na wielu płaszczyznach, a dzięki temu wpłynie na lepszą przyszłość dla nich oraz lepsze możliwości zawodowe w przyszłości, czego wszystkim uczestnikom projektu życzymy.

     Opiekun szkolny projektu

     Elżbieta Kowalczyk